"W tym roku, czyli w 2021 roku, nie planujemy wypłaty dywidendy, natomiast - w naszej ocenie - w najbliższych latach Alior powinien uzyskać zdolność do wypłaty dywidendy. Jednak trochę jeszcze za wcześnie, aby zadeklarować horyzont" - powiedział Gibała podczas konferencji prasowej online.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 382,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 431,58 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 329,65 mln zł wobec 402,75 mln zł straty rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)