Reklama

"Pomimo iż zmienne otoczenie może mieć wpływ na wyniki finansowe grupy w przyszłości, to naszą ambicją jest osiągnięcie poniższych celów do 2025 r.:

- Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE): ~12%

- Wskaźnik kosztów do dochodów: max. 48%

- Udział zrównoważonego finansowania: 10%" - czytamy w komunikacie.

"Cele finansowe w niniejszym materiale odpowiadają ambicjom banku założonym w warunkach i otoczeniu przed wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie" - zaznaczono w prezentacji poświęconej strategii.

W 2021 r. ROE banku (z wyłączeniem rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF) wyniosło 9,9%, zaś wskaźnik C/I sięgnął 52,9%.

"Głównym celem nowej strategii GObeyond na lata 2022-25 jest dalszy dynamiczny rozwój banku, który będzie instytucją działającą efektywnie, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, będąc jednocześnie liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Strategia GObeyond, po wieloetapowym budowaniu skali poprzez akwizycje w poprzednich latach, skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem" - czytamy dalej w komunikacie.

Strategia GObeyond jest oparta na 4 filarach:

- together - zwiększenie zaangażowania pracowników i pełne wykorzystanie ich potencjału dzięki zmianie metod pracy i stworzeniu przyjaznego i różnorodnego środowiska pracy wspierającego rozwój

- stronger - szeroko zakrojone zmiany technologiczne, optymalizacja procesów, zwiększenie wykorzystania potencjału posiadanych danych

- positive - umacnianie pozycji lidera zrównoważonych finansów, redukcja własnego śladu węglowego, etyka w relacjach z klientami, wsparcie lokalnych społeczności

- up - wzrost we wszystkich segmentach klientów poprzez dostarczanie atrakcyjnych produktów i rozwiązań, budowanie długoterminowych relacji z klientami i transformację modelu obsługi, wymieniono w materiale.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)