"Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 15 461, z czego 15 151 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 310 w toku postępowań sądowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Ugoda polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w złotych, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę.

Ponadto PKO BP oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku, gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy. W procesie ugodowym tę opcję wybrało 74% klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłatę kredytu.

PKO BP zwiększył koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF o 1 176 mln zł w I poł. 2022 r.

Reklama

"Decyzja podyktowana jest istotną zmianą otoczenia rynkowego, która wpływa na szacowany poziom liczby pozwów oraz szacowaną liczbę ugód" - tłumaczy bank.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.