Przymusowa restrukturyzacja

Działalność Getin Noble Bank S.A. (GNB) w dniu 3 października 2022 r. zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) także System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A). - czytamy w informacji prasowej BFG.

Co to oznacza dla klientów GNB?

Reklama

Jak podano, dla klientów GNB nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking.

CZYTAJ WIĘCEJ, CO RESTRUKTURYZACJA OZNACZA DLA KLIENTÓW GNB

Przeniesienie działalności Getin Noble Bank S.A. odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą 30 września 2022 r. wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Getin Noble Bank S.A. Decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji („Decyzja”) BFG wydał w dniu 29 września 2022 r., a w jej sentencji, dostępnej na stronie www.bfg.pl, można znaleźć szczegóły dotyczące wyłączeń z przenoszonej działalności - podał BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyjaśnił, że na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Bank S.A. oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów Getin Noble Bank S.A. i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Wsparcie to stanowi znaczne wzmocnienie wspólnego banku.

OPINIA KNF

W ramach prowadzonej przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku SA (GNB) nastąpi przeniesienie działalności GNB do nowo utworzonego, odpowiednio skapitalizowanego, bezpiecznego banku należącego do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) oraz do BFG. Transakcja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów i zachowanie ciągłości obsługi klientów. Stanowi rozwiązanie pozwalające uniknąć negatywnych skutków upadłości GNB, która w przypadku niewdrożenia przymusowej restrukturyzacji byłaby nieunikniona i którą odczuliby klienci tego banku, a także cały sektor bankowy w Polsce - ocenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

BFG skorzystał z narzędzia, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego regulacje unijne tworzące ramy prawne przymusowej restrukturyzacji (tzw. dyrektywa o przymusowej restrukturyzacji banków).

Z perspektywy Urzędu KNF na szczególne uznanie z punktu widzenia poczucia odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego zasługuje zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji GNB największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). System ten tworzą: ING Bank Śląski SA, Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, BNP Paribas Bank Polska SA, mBank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Santander Bank Polska SA.

Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa Getin Noble Banku SA była powszechnie znana. Bank był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i podlegał w związku z tym stosownym obowiązkom informacyjnym. Bank w raporcie okresowym opublikowanym 29 kwietnia br. poinformował inwestorów o przekazaniu do KNF informacji o zagrożeniu upadłością.

Getin Noble Bank, na skutek agresywnego modelu biznesowego realizowanego przez wiele lat bez dostarczenia ze strony podmiotu dominującego odpowiedniego wsparcia kapitałowego, znalazł się w bardzo złej sytuacji ekonomiczno-finansowej i był zagrożony upadłością, a dostępne działania nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego oraz działania samego Banku nie pozwalały na usunięcie tego zagrożenia we właściwym czasie. Komisja oraz Urząd KNF od dłuższego czasu prowadziły intensywne działania nadzorcze mające na celu pełne i szczegółowe wyeksplorowanie wszystkich możliwych ścieżek mogących doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej GNB. Kluczowe z punktu widzenia uzupełnienia głębokich niedoborów kapitałowych tego banku i podniesienia jego wskaźników wypłacalności do odpowiednich poziomów regulacyjnych wymaganych przez prawo (zarówno krajowe, jak i unijne) i zabezpieczających ponoszone ryzyko, było dokapitalizowanie banku przez jego wiodącego akcjonariusza – pana Leszka Czarneckiego, który jednak takiego dokapitalizowania odmówił. Pan Leszek Czarnecki był zobowiązany do takiego dokapitalizowania w ramach złożonego przez niego w 2011 roku wobec KNF stosownego zobowiązania inwestorskiego, z którego się jednak nie wywiązał. W dniu 28 września 2022 r. KNF nałożyła na pana Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln złotych otwiera się w nowej karcie za niedochowanie przez Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego.

W konsekwencji braku zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania poprzez odpowiednie wyposażenie kapitałowe, GNB znalazł się w sytuacji zagrożenia upadłością, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu wobec GNB procesu przymusowej restrukturyzacji.

Oświadczenie Leszka Czarneckiego

Roman Giertych zamieścił na Twitterze oświadczenie Leszka Czarneckiego, który odniósł się do sprawy przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank.

Prezes BNP Paribas BP: SOBK wesprze proces restrukturyzacji GNB tylko finansowo

Banki wchodzące w skład Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) nie będą brały aktywnego udziału w restrukturyzacji Getin Noble Banku, zapewnią tylko wsparcie finansowe, poinformował prezes BNP Paribas Bank Polska Przemysław Gdański.

"Ani sam SOBK, ani będące jego akcjonariuszami banki, nie biorą aktywnego udziału w całym procesie restrukturyzacji, zapewniając wielomiliardowe wsparcie finansowe procesu" - napisał Gdański w przesłanym komentarzu.

Podkreślił, że decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku była konieczna.

"Nie było dla nikogo tajemnicą w jakiej kondycji był Getin Noble Bank. Mimo niezaprzeczalnych wysiłków kadry zarządzającej i pracowników, był on od lat zagrożony upadłością i nie spełniał regulacyjnych wymogów kapitałowych. Dodatkowo, koszty tzw. wakacji kredytowych, gigantycznie obciążające cały sektor bankowy, niewątpliwie jeszcze bardziej pogorszyły sytuację banku. Potencjalny upadek relatywnie dużego banku stwarzałby ryzyko dla całego systemu bankowego, które byłoby trudne do zarządzenia" - stwierdził.

"Rozpoczęcie procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku pozwala na uniknięcie potencjalnej upadłości banku, co oznaczałoby ogromne zawirowania na rynku i poważne straty dla części deponentów. Dziś klienci banku mogą czuć się bezpiecznie myśląc o swoich pieniądzach" - podkreślł, dodając. że środki klientów Getin Noble Banku będą od teraz znajdowały się w instytucji kontrolowanej bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a to zapewnia im bezpieczeństwo.

BFG: oprocentowanie dotychczasowych depozytów Getin Noble Bank bez zmian

Warunki świadczenia produktów już istniejących nie zmieniają się - poinformował PAP rzecznik BFG Filip Dutkowski pytany, czy oprocentowanie dotychczasowych depozytów Getin Noble Banku zmieni się. Jeśli chodzi o nową ofertę, to decyzje będzie podejmował zarząd nowego banku - dodał.

W piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, a jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Santander Bank Polska). Bank pomostowy, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Banku, będzie docelowo działał pod nazwą VeloBank S.A.

BFG podkreśliło w komunikacie, że dla klientów Getin Noble Banku nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych.

Rzecznik BFG pytany, czy oprocentowanie dotychczasowych depozytów Getin Noble Banku również pozostanie bez zmian, poinformował, że warunki świadczenia produktów już istniejących nie zmieniają się. "Jeśli chodzi o nową ofertę, to decyzje będzie podejmował zarząd nowego banku" - dodał.

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes BFG Piotr Tomaszewski podkreślił, że "z całą pewnością nowy bank będzie oferował oprocentowanie na poziomie sektora".

Pytany, ilu klientów ma Getin Noble Bank, Tomaszewski oszacował, że aktywnych kont osobistych jest ok. 300 tys., przy czym wielu klientów jest związanych z GNB tylko depozytami, "ponieważ bank dbając o swoją płynność zmuszony był oferować wyższe stawki depozytowe" niż inne banki.

kmz/ mmu/ (ISBnews)