Ministerstwo w wydanym we wtorek komunikacie podkreśliło, że zgodnie z unijnymi wymogami ws. odpadów, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć, wynosi 50 proc. w 2020 r. i 55 proc. od 2025 r.

"W związku ze zmianą metody obliczania poziomu recyklingu konieczne było zaktualizowanie celów pośrednich, w sposób umożliwiający stopniowe dojście przez gminy do wymaganych poziomów w 2025 r. oraz kolejno w 2030 r. i 2035 r." - dodano.

Ministerstwo wskazało, że na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć: w 2020 r. wynosi 50 proc. w odniesieniu do 4 frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, plastik szkło); od 2025 r. wynosi 55 proc. w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

Reklama

"Zgodnie z nową metodą, od 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu będzie wyliczany w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Oznacza to, że w stosunku do obowiązującej metody, do osiąganego poziomu będą uwzględnianie dodatkowe frakcje odpadów, takie jak bioodpady, tekstylia oraz inne odpady komunalne nieuwzględniane obecnie" - poinformowano.

Według ministerstwa, określone w prawie cele pośrednie, umożliwiające stopniowe dochodzenie do unijnych wymogów, powinny zapewnić stały wzrost poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. "Co jednocześnie pozwoli samorządom oraz podmiotom gospodarującym odpadami odpowiednie dostosowanie się do nowych ambitnych wymogów UE oraz nowych przepisów wprowadzanych do krajowej legislacji np. wdrażania pakietu odpadowego, w tym zmian dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta" - zaznaczono.