Sztormy, które przeszły pod koniec grudnia przez północną część Polski, największe straty wyrządziły w obwodzie Lubiatowo, czyli między Karwią a Łebą w woj. pomorskim.

Poważne zniszczenia linii brzegowej

Kierzkowska przekazała, że zniszczonych zostało ok. 114 tys. m3 wałów wydmowych i zabudowa biotechniczna. "Zniszczeniu uległo także prawie 3 tys. m.b. płotków i ok 17 tys. m2 wyłożeń wydm chrustem i zatrawień. Odnotowaliśmy również straty w zakrzewieniach i zalesieniach – ok. 140 arów (głównie Lubiatowo i okolice) oraz refulacie (głównie Płw. Helski i Ustka)".

Reklama

Według danych zebranych przez pracowników terenowych ochrony wybrzeża wynika, że w zabudowie biotechnicznej straty wynoszą około 200 tys. zł., natomiast w ogrodzeniach, zakrzewieniach, zatrawieniach i tablicach informacyjnych ponad 60 tys. zł. "Nie ma zniszczeń w budowlach, służących ochronie brzegów morskich ani w infrastrukturze portowej" - zapewniła przedstawicielka urzędu.

Bałtyk zwraca co zabrał

"Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż wartości oszacowane na chwilę obecną nie są ostateczne. Obserwujemy, iż w okresach poza sztormowych, na naturalnych odcinkach brzegu morskiegonastępuje częściowa odbudowa brzegu, tzw. akumulacja – jest to na bieżąco monitorowane" - podała.

Dodała, że straty nie odbiegają od "standardowych". "Służby ochrony wybrzeża cały rok wykonują niezbędne prace, tak aby na tyle na ile jest to możliwe, przygotować i wzmocnić brzeg morski na sezon sztormowy. Analiza i wskazanie miejsc, które wymagać będą interwencji z uwagi na straty, możliwa będzie zapewne na wiosnę" - dodała Kierzkowska.

Pieniądze na remonty

W 2024 roku, Urząd Morski w Gdyni ma zapewnione środki finansowe na ochronę brzegów w wysokości ponad 22 mln zł. W ramach tego budżetu zaplanowane są m.in.: remont opaski brzegowej w Gdyni, przebudowa umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze, sztuczne zasilanie w Ustce i na Płw. Helskim (odcinek Władysławowo-Jurata), dokumentacja techniczna dla rozbudowy systemu ostróg w Ustce, koncepcja budowy progów podwodnych w Gdyni Orłowie, budowa i remont systemu odwodnienia opaski brzegowej w Rozewiu, remont wjazdu technologicznego Rowach i Jastrzębiej Górze.

Ponadto prowadzony będzie również monitoring brzegów morskich, wykonywane profile batymetryczne i ortofotomapy, a także badania aktualnego stanu brzegu morskiego (w tym kontrola okresowa budowli ochrony brzegów morskich).

Sztormy przeszły przez północną część kraju w dniach od 22 do 23 grudnia 2023 r. oraz od 25 do 26 grudnia 2023 r. W tym czasie siła wiatru wynosiła od 10 do 11 w skali Beauforta. Z kolei maksymalny stan Bałtyku wynosił 561 cm.

autor: Piotr Mirowicz