To inicjatywa, która pojawiła się przez przedstawicieli biznesu. To oni, w lipcu 2021,zaczęli zastanawia się, jaką rolę powinny odgrywać rady przy uczelniach wyższych i zastanawiać się czy nie powinny wyjść z inicjatywą stworzenia pewnego konsorcjum uczelni, która kształciłaby uwzględniając zmiany klimatyczne - opisuje prof. Niedziółka

.