Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-09 6778,00 -0,7% 2,5% 22,7% 25,5%
Miedź 3M USD/t 2017-11-09 6808,00 -0,7% 2,1% 23,0% 25,8%
Ołów spot USD/t 2017-11-09 2510,50 0,3% 0,5% 25,6% 17,9%
Ołów 3M USD/t 2017-11-09 2514,00 0,3% 0,1% 24,7% 17,4%
Aluminium spot USD/t 2017-11-09 2075,75 -0,7% -3,4% 21,8% 18,4%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-09 2093,00 -0,8% -3,7% 23,6% 19,4%
Cyna spot USD/t 2017-11-09 19520,00 -0,2% -6,5% -7,9% -8,5%
Cyna 3M USD/t 2017-11-09 19425,00 -0,1% -6,5% -8,0% -8,7%
Nikiel spot USD/t 2017-11-09 12247,00 -3,2% 12,1% 22,9% 6,2%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-09 12300,00 -3,1% 11,7% 22,8% 6,3%
Cynk spot USD/t 2017-11-09 3228,50 -0,2% -2,2% 26,2% 30,4%
Cynk 3M USD/t 2017-11-09 3176,00 -0,5% -1,8% 23,3% 27,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-08 180,50 0,0% -2,6% -20,1% -41,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-09 85,10 -0,2% 7,4% 21,1% 9,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-09 707,75 0,3% 13,8% 14,2% 33,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-09 661,75 0,3% 14,9% 15,3% 36,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-09 599,63 0,6% 10,2% 14,3% 34,4%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-09 553,38 0,5% 13,1% 12,8% 35,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-09 360,00 0,4% 16,2% 13,8% 44,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-09 357,00 0,9% 17,2% 15,9% 44,2%

(PAP Biznes)