„Dziś kończymy bardzo skomplikowany proces przedłużania koncesji górniczych (…) Bardzo się cieszę, że ten trudny proces mamy za sobą, że koncesje są przedłużone, że to jest fundament bezpieczeństwa energetycznego państwa, i że polskie kopalnie, Polska Grupa Górnicza, w dalszym ciągu ma administracyjną możliwość prowadzenia wydobycia” – powiedział minister podczas uroczystości przekazania koncesji w kopalni Ziemowit w Lędzinach – części kopalni zespolonej Piast-Ziemowit.

Dziewięć przedłużonych koncesji wydobywczych PGG dotyczy czterech kopalń tej największej górniczej spółki: Piast-Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach, Murcki-Staszic w Katowicach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Ruda w Rudzie Śląskiej. Jak mówił prezes PGG Tomasz Rogala, kopalnie te zatrudniają łącznie ponad 20 tys. osób, zaś przedłużenie koncesji jest podstawą ich stabilnego działania. Ważność poprzednich koncesji upływała w sierpniu tego roku.

Przedłużenie koncesji odbyło się bez powiększania obszarów górniczych poszczególnych kopalń. PGG nadal zabiega natomiast o koncesję, umożliwiającą wydobycie węgla ze złoża Imielin Północ – ma to zapewnić przyszłość kopalni Piast-Ziemowit. Eksploatacji węgla w tym rejonie sprzeciwiają się mieszkańcy Imielina. Prezes Rogala zapewnia, że kopalnia, która już prowadzi wydobycie w innej części miasta, w pełni zabezpiecza je przed skutkami szkód górniczych i będzie robić to nadal.

Minister Woś przypomniał, że spośród około 30 koncesji na wydobycie węgla kamiennego w Polsce, 25 dotyczy obszaru Górnego Śląska – ich ważność upływała w tym roku. Przedłużenie koncesji było długotrwałym procesem; w połowie 2018 r. przyjęto regulacje, które pozwoliły skrócić starania o wydłużenie terminów obowiązywania koncesji, by zdążyć przed wygaśnięciem wcześniejszych dokumentów.

Szef resortu środowiska zapewnił w piątek, że niezależnie od sytuacji międzynarodowej oraz ambitnej i restrykcyjnej polityki klimatycznej UE, wydobycie węgla kamiennego i energetyka oparta na węglu kamiennym jeszcze długo będą zapewniać bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Reklama

„Biorąc pod uwagę skalę koniecznych inwestycji, które jeszcze przed nami, wydobycie węgla kamiennego i energetyka oparta na węglu kamiennym jeszcze przez długi czas będzie absolutnym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego państwa - fundamentem polityki surowcowej i energetycznej, niezależnie od tych wszystkich zewnętrznych okoliczności” – podkreślił Michał Woś.

„Niezależnie od tych wszystkich okoliczności, które trzeba brać pod uwagę, zapewniamy to, że wydobycie węgla kamiennego, że polskie górnictwo - związane przecież tak mocno i ściśle z energetyką - jest elementem stabilności państwa” – dodał minister, nazywając przedłużenie koncesji wydobywczych „postawieniem kropki nad i”, dającym kopalniom stabilizację. Sprawy geologii i górnictwa Woś uznał za „fundamentalne” dla Śląska.

Zadowolenie z przedłużenia koncesji wydobywczych dla PGG wyraził marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski – syn górnika z kopalni Ziemowit, gdzie odbyła się piątkowa uroczystość.

„Sektor górniczy i okołogórniczy to nadal bardzo ważna gałąź gospodarki woj. śląskiego – jeden z jej filarów. Z perspektywy urzędu marszałkowskiego staramy się wspierać te procesy i to środowisko – ważne jeżeli chodzi o miejsca pracy, o kwestie podatkowe, o zabezpieczenie energetyczne. Bez koncesji nie dałoby się tego zrobić” – powiedział marszałek, który gratulował także władzom PGG działań służących opanowaniu epidemii koronawirusa w kopalniach.