Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe Energa SA, umowę kredytową zawarto w formule ESG-linked loan, opartą na "ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu".

"Energa SA i bank SMBC BANK EU AG z siedzibą we Frankfurcie (podmiot z japońskiej grupy bankowej Sumitomo Mitsui Banking Corporation) podpisały 28 lipca umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro. Finansowanie zostało udzielone spółce na okres pięciu lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Środki pozyskane z kredytu mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz inwestycyjne z wyłączeniem wydatków w obszarze energetyki węglowej" - podało biuro prasowe Energi.

Wyjaśniono, że ESG to skrót od angielskich terminów environmental, social oraz governance, a więc "celów związanych z działalnością spółki na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie ładu korporacyjnego". "Są to trzy obszary, które rok do roku przez okres trwania kredytu będą oceniane przez zewnętrzną agencję ratingową. Rating ESG będzie przekazywany bankowi, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku" - dodano.

"Zrównoważony rozwój jest dla Grupy Energa niezwykle ważny, stąd po raz kolejny udało się pozyskać finansowanie, które pozwala obniżyć koszty przy odpowiednio wysokim ratingu ESG. Od dawna widzimy zwiększone zainteresowanie partnerów na rynku finansowym rozwiązaniami, które pozwalają potwierdzić zaangażowanie wszystkich stron w obszarze odpowiedzialnego biznesu, więc chętnie korzystamy z takich innowacyjnych instrumentów" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceprezes zarządu Energi SA ds. finansowych, Marek Kasicki.

Pierwsze finansowanie w formule ESG-linked Energa SA pozyskała we wrześniu 2019 r. Umowę ze spółką podpisało wówczas konsorcjum pięciu banków: Santander Bank Polska S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego SA, CaixaBank SA Oddział w Polsce oraz MUFG Bank N.V.

Z końcem kwietnia 2020 roku dominującym akcjonariuszem Energi SA został PKN Orlen.