"PERN traktuje budowę II nitki ropociągu z Płocka do Gdańska jako przedsięwzięcie ważne ze względu na bezpieczeństwo kraju. Obecnie trwają prace projektowe tej inwestycji i powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku" - powiedział Wasilewski w trakcie konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne" w Rzeszowie.

"Teraz mamy tylko jedną nitkę ropociągu z Płocka do Gdańska, która pracuje obecnie w ramach systemu rewersowego. Chcemy do połowy przyszłego roku zakończyć etap projektowania, a w 2024 oddać inwestycję do eksploatacji"- podkreślił Wasilewski.

Prezes PERN potwierdził, że na przełomie października i listopada br. zakończy się II etap rozbudowy Terminalu Naftowego w Gdańsku. Do użytku zostaną przekazane trzy zbiorniki po 100 tys. m3 i jeden na 45 tys. m3, umożliwiając przyjmowanie i magazynowanie ropy naftowej sprowadzanej do Polski z różnych kierunków na potrzeby dalszego jej przerobu w rafineriach w Gdańsku i Płocku. W maju tego roku oddano także do użytku dwa zbiorniki po 100 tys. m3 w sąsiedniej bazie PERN w Gdańsku.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku.