"Wyniki operacyjne segmentu węglowego w III kw. 2020 r. były następujące:

* produkcja węgla ogółem wyniosła 3,95 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kw. 2020 r. o ok. 51,9%, a w stosunku do III kw. 2019 r. wyższa o ok. 2,5%;

* produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,98 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kw. 2020 r. o ok. 42,1%, a w stosunku do III kw. 2019 r. wyższa o ok. 8,2%;

* produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,97 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kw. 2020 r. o ok. 92,5%, a w stosunku do III kw. 2019 r. niższa o ok. 11,9%;

* sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,68 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kw. 2020r. o ok. 24,1%, a w porównaniu do III kw. 2019 r. wyższa o ok. 11%" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w III kw. 2020 r. ok. 69% wolumenu ogółem.

Produkcja koksu ogółem w III kw. 2020 r. wyniosła 0,85 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kw. 2020 r. o ok. 16,6%, a w stosunku do III kw. 2019 r. odnotowała wzrost o ok. 8,1%.

Sprzedaż koksu ogółem w III kw. 2020 r. wyniosła 1 mln ton i była wyższa w porównaniu do II kw. 2020 r. o ok. 54,1%, a w stosunku do III kw. 2019 r. wyższa o ok. 34,8%, podano także.

"Cena węgla hard na III kw. 2020 r. wyznaczona metodą Nippon Steel w oparciu o średnią koszyka indeksów z okresu czerwiec-sierpień, w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres spadła o ok. 19%" - czytamy dalej.

Szacowana średnia cena (wyrażona w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w III kw. 2020 r. w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o ok. 18%. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadła o ok. 11%.

"Szacowana relacja cen węgla koksowego sprzedanego przez JSW w III kw. 2020 r. (przeliczonych na USD) do indeksu Nippon Steel wyniosła 96%, a do TSI [The Steel Index] 92%" - napisano także w materiale.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)