Budowa gazociągu Tworóg - Kędzierzyn ma na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w południowo-zachodniej Polsce. W październiku został podpisany protokół odbioru końcowego dla tego gazociągu, poinformowano.

"Dzięki tej inwestycji dostawy gazu z Terminala LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe będą mogły trafić na Górny Śląsk i do naszych południowych sąsiadów. Powstaną również nowe możliwości dla podłączenia elektrociepłowni i przemysłu do sieci gazowej, co przełoży się na komfort życia mieszkańców" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Trasa gazociągu Tworóg - Kędzierzyn o długości 43,4 km, średnicy 1000 mm i ciśnieniu 8,4 MPa przebiega na terenie dwóch województw:

- śląskiego w gminach: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec,

Reklama

- opolskiego w gminie miejskiej Kędzierzyn-Koźle, podano również.

Na ponad 43-kilometrowej trasie gazociągu pokonano 35 przeszkód terenowych, których przekroczenie wymagało wykorzystania metod bezwykopowych:

- 2 horyzontalne przewierty sterowane (HDD) pod Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą o długości 750 m oraz pod Kanałem Kędzierzyńskim o długości 760 m,

- 8 mikrotunelingów, m.in. pod autostradą A4 oraz trakcją kolejową,

- 25 przewiertów poziomych pod drogami oraz ciekami wodnymi, wskazano też w materiale.

Projekt Tworóg - Kędzierzyn uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w wysokości ponad 140 mln zł.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.