"Pozytywne wyniki prac poszukiwawczych na koncesji PL127C są szczególne satysfakcjonujące ze względu na lokalizację nowo odkrytych zasobów w pobliżu złoża Skarv, które stanowi nasze największe aktywo produkcyjne na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Możliwość wykorzystania już istniejącej, dobrze rozwiniętej infrastruktury złoża Skarv pozytywnie wpłynie na koszty ewentualnego zagospodarowania zasobów Alve Nord. Tym samym przyczyni się do efektywnej realizacji dwóch podstawowych celów działalności GK PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - poprawy wyniku ekonomicznego i dywersyfikacji dostaw gazu do Polski" - powiedział prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Spółki zakończyły realizację otworu poszukiwawczego na prospekcie Alve Nord East - ok. 7 km na północny wschód od niezagospodarowanego jeszcze złoża gazowego Alve Nord. Podstawowym celem wiercenia było zbadanie formacji jurajskich i triasowych. Stwierdzono w nich występowanie gazu ziemnego, którego zasoby wydobywalne zostały wstępnie oszacowane na 0,5-1 mld m3. Ponadto otwór potwierdził nagromadzenie ropy naftowej w formacji dolnej kredy w szacowanej ilości 6,3-17 mln baryłek ropy naftowej zasobów wydobywalnych, podano także.

Odwiert na prospekcie Alve Nord East został zrealizowany przy użyciu Deepsea Nordkapp - półzanurzalnej pływającej platformy wiertniczej 6. generacji. Głębokość wody w miejscu wiercenia wynosi 362 metry. W otworze przeprowadzono szereg specjalistycznych badań petrofizycznych oraz pobrano próbki gazu i ropy do analizy. W oparciu o ich wyniki firmy dokonają oceny odkrycia i zdecydują o kierunku dalszych działań, czytamy dalej.

PUN posiada 11,92% udziałów w koncesji PL127C. Pozostałe 88,08% należy do Aker BP, który jest operatorem.

Obecnie PUN dysponuje udziałami w 32 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (objęcie udziałów w czterech koncesjach czeka jeszcze na zgodę norweskiej administracji naftowej). Spółka prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z siedmiu złóż, na pięciu kolejnych prowadzi prace analityczne i inwestycyjne, przypomina PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)