"Całkowita wartość projektu na badania przemysłowe i prace rozwojowe (i tym samym całkowita kwota kosztów kwalifikowanych) wynosi 19 432 475 zł, a wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 12 185 985,01 zł, z czego dla ML System S.A. jako lidera konsorcjum maksymalna wartość dofinansowania wynosi 7 974 133,13 zł, a dla Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. wynosi 4 211 851,88 zł" - czytamy w komunikacie.

Umowa dotyczy projektu objętego strategią grupy kapitałowej ML System na lata 2020-2024, wskazano również.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)