Reklama

"Ziścił się warunek wskazany w punkcie 30 (ii) wezwania, przy jednoczesnym braku ziszczenia się warunku, o którym mowa w punkcie 30 (i) wezwania; pomimo powyższego, inwestor, w porozumieniu z Mansa, podjął decyzję o nabyciu akcji spółki, objętych zapisami na sprzedaż akcji spółki, w terminie przyjmowania zapisów; przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji spółki, o których mowa powyżej, to 25 lutego 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W listopadzie 2020 r. Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited - spółka powiązana z Brookfield Renewable Partners - ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21 976 504 akcji Polenergii, stanowiących 48,36% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 47 zł za akcję. W grudniu wzywający przedłużyli zapisy do 28 stycznia br., z kolei w styczniu przedłużono zapisy do 17 lutego. Na początku lutego Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited podniosły cenę w wezwaniu na akcje Polenergii do 63 zł za akcję.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)