Wniosek wpłynął 24 lutego, sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja ma dokonać się w drodze utworzenia przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Ørsted Wind Power A/S wspólnych przedsiębiorców na podstawie istniejących już podmiotów, działających pod firmą Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-542, Mokotowska 49 oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica - 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-542, Mokotowska 49. Działalność Baltica 2 i Baltica 3 skupia się głównie na przygotowaniach do budowy morskich elektrowni wiatrowych i świadczeniu innych usług związanych z wykonywaniem tych zadań. Po wybudowaniu farm wiatrowych, podmioty te będą prowadziły działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.

PGE jest spółką holdingową, która (poprzez swoje spółki zależne) głównie zajmuje się produkcją i obrotem energii elektrycznej i ciepła w Polsce. PGE jest spółką publiczną kontrolowaną przez Skarb Państwa, który posiada - według stanu na dzień dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji - 57,39% akcji PGE i 57,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE. Od 2009 r. akcje PGE są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ørsted należy do grupy kapitałowej zajmującej się produkcją energii ze źródeł odnawialnych, która rozwija, buduje i obsługuje morskie i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii, instalacje bioenergetycze oraz dostarcza produkty energetyczne swoim odbiorcom. Ørsted należy do grupy spółek znajdujących się pod kontrolą Ørsted A/S. Spółka Ørsted A/S natomiast kontrolowana jest przez Skarb Państwa Danii, który w dniu dokonywania zgłoszenia zamiaru koncentracji posiada pakiet większościowy w wysokości 50,1% wszystkich akcji Ørsted A/S.

(ISBnews)