"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za 2020 rok kształtują się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 85,4 mln zł

Reklama

- strata z działalności operacyjnej: -2,6 mln zł

- wynik EBITDA: 0,7 mln zł

- strata netto: -5,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wyniki za 2019 roku były następujące:

- przychody ze sprzedaży: 134,8 mln zł

- zysk z działalności operacyjnej: 13 mln zł

- wynik EBITDA: 16,1 mln zł

- zysk netto: 10,6 mln zł, podano także.

"Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych oraz przesunięciami realizacji projektów na kolejne okresy" - czytamy dalej.

APS Energia planuje publikację skonsolidowanego raportu rocznego na 31 marca 2021 r.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)