Inwestycje Taurona nakierowane są na wzrost niezawodności i ciągłości dostaw energii (poprawa wskaźników niezawodności SAIDI i SAIFI), co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie czasu i liczby przerw w dostawach energii elektrycznej dla klientów, a także na możliwość przyłączania kolejnych, podano w komunikacie.

"Segment dystrybucyjny pozostaje naszym pierwszym wyborem inwestycyjnym. Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do klientów poprzez poprawę parametrów pracy sieci elektroenergetycznej oraz możliwość przyłączania do niej nowych podmiotów. Strumień finansowy skierowany na segment dystrybucyjny w tym roku będzie jeszcze większy" - powiedział wiceprezes Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.

W roku 2020 wprowadzenie stanu epidemii wymusiło skoncentrowanie działań inwestycyjnych Tauron Dystrybucja na działalności podstawowej, związanej z dostawą energii elektrycznej do odbiorców oraz realizacji niezbędnych do wykonania prac. Dotyczyło to również prac związanych z przyłączeniem kluczowych odbiorców.

"W naszym przypadku konsekwencją pandemii koronawirusa były problemy wykonawców z dostępnością zarówno pracowników, jak i zasobów sprzętowych oraz materiałowych. Trudniejszy niż zwykle był też proces pozyskiwania zgód terenowo-prawnych i uzgodnień. Dodatkowo dla zapewnienia możliwości pracy i nauki w systemie zdalnym podjęliśmy decyzję o ograniczeniu planowych wyłączeń sieci dystrybucyjnej" - dodał Topolski.

Tauron Dystrybucja zakończył w 2020 roku kluczową inwestycję w zakresie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Radzikowice wraz z zasilającymi ją liniami kablowymi 110 kV o długości 14,7 km. Koszt inwestycji zamknął się w roku 2020 kwotą ponad 63 mln zł.

W Małopolsce zakończona została budowa linii kablowej 110 kV GPZ Lubocza-Niepołomice MAN oraz budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Podleśna. Do istotnych, zakończonych w 2020 r. zadań inwestycyjnych, związanych z modernizacją istniejącej sieci dystrybucyjnej spółka zaliczyła też modernizację linii 110 kV relacji Głubczyce - Prudnik i modernizację stacji elektroenergetycznej 110/20/6 Urbanowice. Od strony technicznej zakończyła się także wieloletnia przebudowa 63 km linii dwutorowej 110 kV relacji Przybków-Kąty Wrocławskie-Klecina, zwiększając bezpieczeństwo zasilania województwa dolnośląskiego.

"W roku 2020 na terenie Tauron Dystrybucja kontynuowano realizację zadań modernizacyjnych, zwiększających możliwości sieci dystrybucyjnej w zakresie przyłączania OZE oraz wykorzystujących nowe technologie, w szczególności w zakresie smart grid, prowadzonych przy wsparciu środków unijnych" - czytamy dalej.

Na zadania sieciowe realizowane w ramach trzech programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i Małopolskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 53 mln zł.

W 2020 roku zakończył się trwający przez blisko 5 lat projekt nakierowany na zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. W ramach projektu Tauron wybudował około 70 i zmodernizował około 140 km linii średniego i niskiego napięcia. Ponadto spółka zbudowała dziewięć nowych oraz przebudowała 50 kolejnych stacji SN/nN.

Wśród zakończonych dużych zadań inwestycyjnych, objętych dofinansowaniem ze środków unijnych, znalazły się kompleksowe przebudowy stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Oława oraz stacji 110/20/10 kV Wrocław Krzywoustego. Ponadto modernizacje rozdzielnic średniego napięcia w rozdzielniach sieciowych Świebodzice i Rusinów, zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej.

"Tak jak w poprzednich latach, istotnym kierunkiem inwestycyjnym Tauron Dystrybucja była zakup i montaż aparatury pomiarowej. W ramach projektu 'Realizacja zdalnego opomiarowania klientów grup taryfowych C1 oraz dostosowanie systemów informatycznych na potrzeby rozliczeń zgodnie z Ustawą o rynku mocy w Tauron Dystrybucja S.A.' do końca roku 2020 zainstalowano ponad 104,3 tys. sztuk liczników ze zdalnym odczytem, na co przeznaczono blisko 63 mln zł" - podano także.

Natomiast na wymianę liczników energii elektrycznej wynikającą z konieczności przyłączenia mikroinstalacji poniesiono nakłady w kwocie przekraczającej 37 mln zł - kolejny rok z rzędu bijąc rekord przyłączonych mikroinstalacji w liczbie blisko 97,7 tys. i o łącznej mocy zainstalowanej 658 MW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)