"Spodziewamy się EBITDA podobnej jak w 2020 r., oczywiście chodzi o EBITDA oczyszczoną ze zdarzeń jednorazowych" - powiedział Wadowski podczas telekonferencji.

Wskazał, że zgodnie z konsensusem opublikowanym przez Bloomberg grupa może osiągnąć 3,7 mld zł EBITDA raportowanej w 2021 r.

"Czujemy się komfortowo z tą liczbą" - wskazał prezes.

Grupa zakłada wzrost wyniku w segmencie 'Wytwarzania', spadek w OZE i utrzymania się wyniku w 'Wydobyciu, Dystrybucji i Sprzedaży'.

"EBITDA wynikająca z eksploatacji bliku 910 MW w Jaworznie szacowana jest na ok. 250-300 mln zł. Zakładamy też, że w 2021 r. będziemy korzystali z rynku mocy" - powiedział Wadowski odnosząc się do segmentu Wytwarzania.

W przypadku segmentu OZE grupa nie zakłada tak dużej produkcji jak w 2020 r. Dodatkowo skończy się wsparcie dla należących do Taurona elektrowni wodnych.

W 2020 r. EBITDA Grupy Tauron wyniosła 4 223 mln zł i była o 17% wyższa niż przed rokiem. 72% udziału w EBITDA ma Segment Dystrybucja, który w 2020 r. wypracował 3 023 mln zł EBITDA. Segment Sprzedaż miał 16% udziału (683 mln zł), a Segment OZE odpowiadał już za ponad 7% EBITDA Grupy (297 mln zł).

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)