Strata operacyjna wyniosła 1,48 mln euro wobec 0,08 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,22 mln euro wobec 1,4 mln zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,57 mln euro w I kw. 2021 r. wobec 5,32 mln euro rok wcześniej.

"Nasze wyniki finansowe odzwierciedlają trudny I kwartał. Przychody wyniosły 4,571 mln euro, o 14% mniej niż w I kwartale 2020. To efekt niesprzyjających warunków pogodowych (choć mogło być to skompensowane rosnącym portfolio farm fotowoltaicznych), niższymi przychodami EPC, przy pozostałych strumieniach przychodów zasadniczo niezmienionych r/r. Przychody ucierpiały także na opóźnieniu oddania do użytku dwóch projektów w Australii" - czytamy w raporcie.

"Skonsolidowana EBITDA spadła gwałtownie z 1,404 mln euro do 0,222 mln euro z powodu niższych przychodów i ze względu na rozwój działalności na nowych rynkach, takich jak Polska i Rumunia, co wyrażało się głównie rosnącym zatrudnieniem, co jest kluczowe dla rozwoju naszych istniejących linii biznesowych, jak również nowej działalności. Te inwestycje pokazują wzrost liczby projektów rozwijanych w krótkim okresie, ale prowadzą do wzrostu generującej przychody bazy aktywów w średnim i długim terminie, prowadząc do przyszłego wzrostu przychodów z produkcji energii" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,49 mln euro wobec 0,76 mln euro straty rok wcześniej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)