"Główne cele strategiczne Grupy Energa na lata 2021-2030:

a) w obszarze dystrybucji: budowa i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju sieci WN, SN, nN i podnoszenie jakości obsługi klientów,

Reklama

b) w zakresie wytwarzania: rozwój nowych mocy OZE - fotowoltaicznych, morskich elektrowni wiatrowych, a w przypadku złagodzenia regulacji, również lądowych elektrowni wiatrowych. W obszarze elektrowni systemowych celem strategicznym jest udział w realizacji nowych mocy w instalacjach gazowych oraz modernizacja instalacji kogeneracyjnych,

c) w obszarze sprzedaży: przeprowadzenie gruntownego programu cyfryzacji i redukcji kosztów" - czytamy w komunikacie.

W ramach nowej strategii Energa planuje osiągnąć:

- ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe,

- udział w realizacji inwestycji w instalacje gazowe (CCGT) o mocy ok. 1,3 GWe,

- redukcję emisji CO2/MWh o 33% w porównaniu do 2019 roku,

- zwiększenie udziału liczników zdalnego odczytu (AMI) zainstalowanych u klientów do 100% w 2026 roku.

"Planowane jest, że realizacja ww. celów SPR przełoży się na wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) w 2030 roku o ponad 60% w porównaniu do 2020 roku" - czytamy dalej.

Dokumentem prognostycznym SPR, który odzwierciedla aktualne założenia w zakresie inwestycji w Grupie Energa jest Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030 (WPIS), zatwierdzony przez radę nadzorczą 27 kwietnia br. Zgodnie z WPIS łączne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w latach 2021-2030 mają wynieść ok. 29,7 mld zł.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)