"Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami zmian społeczno-gospodarczych w związku z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu" - czytamy w komunikacie.

Cytowane w projekcie prognozy zakładają dla Kompleksu Energetycznego Bełchatów (KEB) znaczącą, blisko 80-proc. redukcję emisji CO2, do poziomu 6,9 mln Mg w 2030 r. Zmniejszeniu ulegnie też produkcja energii elektrycznej brutto z poziomu 27,4 TWh4 w 2020 r. do 6,9 TWh w 2030 r. oraz zużycie węgla, a tym samym i wydobycie z poziomu 34,8 mln ton w 2020 r. do 8,4 mln ton w 2030 r.

"Według obecnych założeń, wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następowało od 2030 r. do 2036 r." - czytamy dalej.

Pierwszy blok ma zostać wyłączony w 2030 r., kolejny w 2031 r., dwa bloki w 2032 r., dwa w 2033 r., trzy bloki w 2034 r., kolejne dwa bloki w 2035 r. a ostatni blok w 2036 r.

Według danych Ministerstwa Aktywów Państwowych, zakłada się zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż węgla brunatnego w polach Bełchatów i Szczerców odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nie planuje wydobywać węgla brunatnego ze złoża Złoczew, podano także.