Dla porównania jeszcze w całym 2017 r. było to nieco ponad 4 tys. instalacji, zaznaczono.

"W celu poprawy warunków pracy mikroinstalacji PV oraz zwiększenia zdolności przyłączeniowych tych źródeł do sieci dystrybucyjnej, Tauron Dystrybucja prowadzi działania w obszarze monitorowania pracy sieci dystrybucyjnej. Wykorzystywane są do tego celu analizatory parametrów energii oraz liczniki zdalnego odczytu" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Na tej podstawie spółka wykonuje analizy techniczne, które służą ocenie parametrów jakościowych dystrybuowanej energii oraz stopnia obciążenia poszczególnych elementów sieci. Ta wiedza jest wykorzystywana następnie do podejmowania decyzji dotyczących zakresu koniecznych działań inwestycyjnych. Na tej podstawie są również podejmowane działania eksploatacyjne (doraźne) polegające m.in. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych SN/nN.

W zależności od nasycenia obwodów niskiego napięcia mikroinstalacjami i struktury istniejących sieci Tauron Dystrybucja w miarę posiadanych środków stara się poprawiać i dostosowywać do źródeł OZE stan sieci. Dzieje się to poprzez np. wymiany transformatorów SN/nN na jednostki o większej mocy, wymianę przewodów lub dobudowę nowych stacji SN/nN, wyjaśniono.

"Z naszej perspektywy dla prawidłowej pracy źródeł wytwórczych na wszystkich poziomach napięć konieczne jest stałe monitorowanie parametrów technicznych sieci, opracowywanie złożonych analiz sieciowych i identyfikacja koniecznych do wykonania inwestycji. Działania prowadzone po stronie dystrybucji mają typowo techniczny wymiar i dotyczą sieci dystrybucyjnej, za która odpowiadamy. Jednak prosument i jego instalacja wytwórcza również wpływa na parametry pracy naszych urządzeń i dlatego w swoim własnym interesie powinien dbać o prawidłowość montażu i sposobu pracy swoich instalacji" - powiedział wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.

Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Sieć dystrybucyjna nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Mogą tu jednak pomóc sami prosumenci zagospodarowując energię, którą wytworzą, lub magazynując ją w przydomowych magazynach energii. Dzięki takim magazynom praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w sieci operatora, a prosumenci zwiększą swoją niezależność energetyczną. Pozwoli to również na dalszy rozwój lokalnych źródeł energii i rozwój OZE, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)