Na początku sierpnia rada nadzorcza JSW ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa w ramach zarządu X kadencji. Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 sierpnia do godziny 10:00. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 27 sierpnia.

9 lipca rada nadzorcza JSW odwołała ze składu zarządu: Barbarę Piontek pełniącą funkcję prezesa zarządu, Tomasza Dudę pełniącego funkcję zastępcy prezesa ds. rozwoju i Włodzimierza Hereźniaka pełniącego funkcję zastępcy prezesa ds. handlu. RN delegowała swojego członka Stanisława Pruska do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa zarządu.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.