Jak poinformował w środę PKN Orlen, w przyjętym planie strategicznego rozwoju jego czeskiej spółki, "Orlen Unipetrol mocny akcent postawił m.in. na dekarbonizację, wzrost efektywności energetycznej, recykling tworzyw sztucznych, rozwój zero i niskoemisyjnych źródeł energii oraz zaawansowanych biopaliw".

"Orlen Unipetrol do 2030 r. przeznaczy 30 mld CZK, ponad 5 mld zł, na inwestycje, które umożliwią spółce dywersyfikację źródeł przychodu i wzrost konkurencyjności na międzynarodowym rynku" - ogłosił PKN Orlen. Podkreślił przy tym, że realizowane w Orlen Unipetrol przedsięwzięcia "będą wspierały transformację Grupy Orlen w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego"

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę, iż "działania biznesowe", jakie prowadzi Grupa Orlen, opierają się na "jasno określonym celu", który koncern wyznaczył sobie do 2050 r., "czyli osiągnięciu neutralności emisyjnej". Jak dodał, odnoszą się one także do zagranicznych rynków, na których obecna jest Grupa Orlen.

Reklama

"Kierunki zmian wytycza strategia Orlen2030, będąca naszą odpowiedzią na globalne trendy. Budujemy silny, efektywny i zintegrowany koncern multienergetyczny, zdolny do konkurowania w obliczu wielkich przemian na rynku paliwowym i energetycznym. W te plany wpisuje się strategia Orlen Unipetrol, która zakłada dalszy, dynamiczny rozwój spółki oparty o innowacyjne czyste technologie i nisko oraz zeroemisyjne źródła energii" - oświadczył Obajtek.

Prezes PKN Orlen ocenił jednocześnie, że na realizacji tych planów skorzysta cała Grupa Orlen, a także polska i czeska gospodarka, której Orlen Unipetrol jest "ważnym ogniwem".

Według PKN Orlen, w ramach planu strategicznego rozwoju do 2030 r. Orlen Unipetrol analizuje m.in. realizację elektrociepłowni parowo-gazowej i farmy fotowoltaicznej w zakładach w Zaluzi koło Litvinowa, rozszerzenie oferty paliw alternatywnych na stacjach marki Benzina Orlen w Czechach i na Słowacji, a także recykling tworzyw sztucznych, produkcję zaawansowanych biopaliw i rozwój infrastruktury wodorowej dla transportu pasażerskiego, drogowego i kolejowego.

"Przyjęta strategia zakłada też digitalizację obszarów działania spółki. Na transformację cyfrową i wdrażanie rozwiązań cyfrowych Orlen Unipetrol zamierza przeznaczyć do końca tej dekady do 5 mld CZK, czyli 0,9 mld zł" - zapowiedział PKN Orlen, informując o priorytetowych planach swej czeskiej spółki.

Prezes Grupy Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak podkreślił, iż spółka ta i jej podmioty zależne są "jednym z filarów Grupy Orlen" i chcą mieć znaczący wkład w jej "zieloną transformację". "Dostrzegamy także naszą odpowiedzialność za przyszłość energetyczną Czech, dlatego przygotowaliśmy konkretny plan działań, który pozwoli nam zrealizować strategiczne cele i osiągnąć maksymalną efektywność biznesową, w sposób nieobciążający przyrody i klimatu" - powiedział Wiatrak, cytowany w komunikacie PKN Orlen.

Jak podano w informacji, zgodnie z trendami rynkowymi, Orlen Unipetrol przewiduje do 2030 r. zmniejszenie sprzedaży produktów rafineryjnych do poziomu 4,4 mln ton w skali roku, natomiast roczna produkcja biopaliw nowej generacji powinna osiągnąć poziom 0,2 mln ton - będą one wytwarzane, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, z opadów plastikowych i organicznych.

Orlen Unipetrol zamierza także - jak przekazał PKN Orlen - w znaczący sposób zwiększyć potencjał produkcyjny w segmencie petrochemicznym, nie tylko poprzez wzrost wytwarzania nowoczesnego polietylenu o wysokiej gęstości na nowej instalacji PE3, ale także wprowadzając na rynek nowy produkt DCPD - dicyklopentadien, wytwarzany przez instalację, której uruchomienie planowane jest pod koniec 2022 r. Razem z innymi wytwarzanymi produktami petrochemicznymi pozwoli to ORLEN Unipetrol na znaczące zwiększenie wolumenu wytwórczego tego segmentu z 0,9 mln do 1,2 mln ton w skali roku.

PKN Orlen zaznaczył, iż w segmencie energetycznym Orlen Unipetrol "kluczowym projektem, który spółka analizuje", jest budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Zaluzi, która będzie mogła zastąpić starą jednostkę T700 - całkowita roczna produkcja energii elektrycznej przez Grupę Orlen Unipetrol może wzrosnąć czterokrotnie do poziomu 2,500GWh, co pozwoliłoby nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb na energię, ale także na jej sprzedaż innym odbiorcom.

Według PKN Orlen, rozwijając segment detaliczny, do 2030 r. Orlen Unipetrol chce dysponować łącznie 570 stacjami w Czechach i na Słowacji. "Do końca tej dekady zainstalowane mają być punkty ładowania samochodów elektrycznych na 230 stacjach oraz 28 punktów tankowania wodoru w Czechach i 26 na Słowacji" - podano w komunikacie. Jak zaznaczono, jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie pierwszych dwóch stacji tankowania wodoru w Pradze-Barrandov i Litvinovie, a kolejne obiekty zostaną otwarte w Brnie i Pilznie.

"Łącznie do końca 2030 r. właściciele aut napędzanych wodorem w Czechach będą mogli korzystać z 28 stacji ładowania tym paliwem. Stacje wodorowe powstaną w dużych aglomeracjach miejskich oraz przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych, co umożliwi włączenie Republiki Czeskiej do sieci stacji wodorowych w Europie" - zapowiedział PKN Orlen. Dodał, iż strategia Orlen Unipetrol zakłada ponadto "budowę dwóch centrów dystrybucji wodoru także na potrzeby transportu kolejowego, które zostaną zlokalizowane w Litvinovie i Neratovicach".