"Agencja uzasadnia rating niskim ryzykiem biznesowym Linii Biznesowej Dystrybucja, która ma dominujący udział w EBITDA Grupy Energa i prowadzi działalność w ugruntowanym obszarze regulacyjnym, oraz prognozowanym umiarkowanym poziomem dźwigni finansowej" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Moody's wskazuje, iż wpływ powyższych czynników na przyznany rating równoważy wyższy profil ryzyka biznesowego Linii Biznesowej Wytwarzanie i Linii Biznesowej Sprzedaż oraz plan inwestycyjny na lata 2021-2030, który - w ocenie agencji - prawdopodobnie będzie w coraz wyższym stopniu obciążał obecny silny profil finansowy Energi. Ocena ratingu spółki uwzględnia również profil kredytowy jej akcjonariusza strategicznego, tj. PKN Orlen.

Reklama

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)