Reklama

"Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2021 roku:

Przychody grupy: 3 780 mln zł (wobec 3 350 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

EBITDA grupy: 420 mln zł (wobec 482 mln zł w IV kwartale 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 523 mln zł (wobec 438 mln zł w IV kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 48 mln zł (wobec 30 mln zł w IV kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -127 mln zł (wobec 42 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) grupy: 127 mln zł (wobec 365 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

Zysk netto grupy: 68 mln zł (wobec 238 mln zł w IV kwartale 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 772 mln zł (wobec 532 mln zł w IV kwartale 2020 roku)" - czytamy w komunikacie.

Na obniżenie wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze niższe wyniki operacyjne grupy oraz niekorzystne saldo odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych r/r (w IV kwartale 2020 miało miejsce istotne rozwiązanie odpisów), wskazano także.

"Wybrane dane za 2021 rok:

Przychody grupy: 13 766 mln zł (wobec 12 458 mln zł w 2020 roku).

EBITDA grupy: 2 529 mln zł (wobec 2 038 mln zł w 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 2 026 mln zł (wobec 1 790 mln zł w 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 211 mln zł (wobec 165 mln zł w 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 347 mln zł (wobec 156 mln zł w 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) grupy: 1 364 mln zł (wobec 664 mln zł w 2020 roku).

Zysk netto grupy: 1 031 mln zł (wobec -444 mln zł w 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 2 137 mln zł (wobec 1 721 mln zł w 2020 roku)" - czytamy dalej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)