Przyczyna rezygnacji nie została wskazana, podano w komunikacie.

Paweł Szczeszek został powołany na prezesa Enei 30 czerwca 2020 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.