Jak podała we wtorek wieczorem JSW w raporcie bieżącym, wszystkie te osoby zostaną powołane w skład zarządu spółki XI kadencji z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia JSW, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2021 r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności JSW i grupy kapitałowej JSW za 2021 r.

Od 21 marca trwał konkurs na prezesa i członków zarządu JSW wynikający z dobiegającej końca dotychczasowej kadencji zarządu.

Reklama

Cudny pełni funkcję prezesa JSW od 28 sierpnia ub. roku. Wcześniej, od sierpnia 2019 r. do rezygnacji w lutym 2021 r., był on prezesem Tauronu Wydobycie (na jego miejsce został powołany Jacek Pytel). W przeszłości Cudny był też m.in. prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego i prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Cudny był jednym z siedmiu kandydatów, których oferty złożono w ogłoszonym w sierpniu ub. roku konkursie na stanowisko prezesa JSW. Było to ponowione postępowanie kwalifikacyjne na szefa tej spółki. Wcześniejsze, lipcowe, dotyczyło stanowiska prezesa JSW oraz jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. O każde z tych stanowisk ubiegało się co najmniej pięciu kandydatów.

30 lipca ub. roku rada nadzorcza zdecydowała o powołaniu trzech wiceprezesów spółki: Sebastiana Bartosa, który w zarządzie JSW odpowiada za handel, Roberta Ostrowskiego, który zajmuje się sprawami ekonomicznymi, oraz Edwarda Paździorko, który objął stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Rada nie wyłoniła wówczas nowego prezesa JSW - jego obowiązki pełnił (do czasu powołania Cudnego na prezesa) oddelegowany członek Rady, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prof. Stanisław Prusek.

Artur Wojtków pełni funkcję wiceprezesa JSW ds. pracy i polityki społecznej z wyboru załogi – w ostatnich dniach załoga poparła jego wybór na kolejną kadencję.

9 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa spółki Barbarę Piontek, czasowo powierzając kierowanie firmą oddelegowanemu z Rady prof. Stanisławowi Pruskowi. Ze stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju odwołano Tomasza Dudę, zaś z funkcji wiceprezesa ds. handlu - Włodzimierza Hereźniaka. Inny wiceprezes, odpowiedzialny w zarządzie za sprawy ekonomiczne Jarosław Jędrysek, sam zrezygnował ze stanowiska, jako powód podając przyczyny osobiste. Dymisji Piontek i Dudy domagały się reprezentatywne organizacje związkowe z JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. W ub. roku zysk netto JSW przekroczył 900 mln zł wobec 1,5 mld zł straty w 2020 r.