"Rząd omówił także projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i zdecydował, że będzie on przedmiotem dodatkowych analiz" - czytamy w komunikacie.

Jak informował wczoraj minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, projekt ten zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej na gaz dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. Według założeń, nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektowane przepisy mają:

- ustalić maksymalną cenę paliw gazowych;

Reklama

- określić sposób kalkulacji rekompensat i zaliczek na ich poczet przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;

- wyznaczyć Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

(ISBnews)