We wtorek opublikowano raport "Rynek HoReCa w Polsce 2021, Analiza rynku i prognoza rozwoju na lata 2021-2026". Wynika z niego, że mimo ewentualnej "czwartej fali" koronawirusa rynek HoReCa w 2021 roku powinien się odbić od dna, jakie osiągnął w 2020 roku w związku z pandemią. W 2020 roku gastronomia skurczyła się o 30,9 proc. osiągając wartość 22,7 mld zł. Dla porównania w 2019 roku rynek ten miał wartość 32,8 mld zł i rósł o 6,5 proc.

Zgodnie z prognozą rynek HoReCa w 2021 roku powinien urosnąć o 14 proc. i osiągnąć wartość 25,9 mld zł. Autorzy raportu zastrzegają jednak, że jest to scenariusz bazowy zakładający brak kolejnego lockdownu dla gastronomii przy możliwych tylko lokalnych ograniczeniach polegających na np. limicie miejsc.

Firma PMR zwróciła uwagę, że w związku z pandemią i przedłużającym się lockdownem w 2021 roku, niemożliwym jest odrobienie strat przez branżę gastronomiczną. "Pomimo to, wartość rynku wzrośnie z dwucyfrową dynamiką w tym roku, niemniej jednak nastąpi to z bardzo niskiej bazy z roku 2020" - zauważono.

Autorzy badania wskazali, że wzmożona fala zakażeń jesienią tego roku byłaby dotkliwa dla branży. "Ostateczny wynik całego rynku HoReCa zrealizowany w 2021 r. byłby aż o blisko 1 mld zł niższy (przy dynamice ok. 9,9 proc. r/r) niż w scenariuszu bazowym, a gorsza sytuacja gospodarcza oraz przedsiębiorstw z branży gastronomicznej w kolejnych latach skutkowałaby tym, że do roku 2026 strata w stosunku do scenariusza bazowego wyniosłaby 2,6 mld zł" - oceniono.

Dodano, że w ujęciu średniorocznym, w scenariuszu czwartej fali rynek rósłby o 1,3 p.p. niżej niż w scenariuszu bazowym. Najbardziej dotkniętym z segmentów, podobnie jak w 2020 r., byłaby gastronomia hotelowa najsilniej uzależniona od zmiennych turystycznych (średni wzrost ok. 22 proc. w scenariuszu bazowym, w pesymistycznym ok. 17 proc.) - wskazano.

PMR dodaje, że mimo iż otwarcie placówek gastronomicznych zostało przywitane z entuzjazmem (31 proc. badanych planuje jeść posiłki w lokalach częściej niż przed pandemią), to realna odbudowa rynku HoReCa, nastąpi dopiero w pierwszym, pełnym roku względnej "normalności". Według autorów raportu ma się to rozpocząć w 2022 roku, a wartość rynku do poziomu sprzed pandemii zbliży się dopiero rok później.