Jak wskazali autorzy badania, w tym momencie wśród przedstawicieli sektora MŚP elektroniczna dokumentacja jest mniej popularna w kategorii rozwiązań "paperless" niż cyfrowy podpis. Z e-dokumentów korzysta co dziesiąty przedsiębiorca, podczas gdy z e-podpisu – co piąty.

Dwie trzecie badanych (66 proc.) deklaruje, że przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną zajmie im maksymalnie trzy lata. 22 proc. przedsiębiorstw potrzebuje na to roku, a dalsze 44 proc. - od dwóch do trzech lat. 12 proc. respondentów planuje cyfryzację obiegu dokumentów dopiero w perspektywie czterech-pięciu lat.

Tzw. zasadą paperless najczęściej kierują się przedsiębiorcy z najmłodszego pokolenia Z. W tej grupie w pełni na dokumentację elektroniczną w swojej firmie przeszła już jedna czwarta (26 proc.). Wśród millenialsów (pokolenie Y) ten współczynnik wynosi 7 proc., a w pozostałych pokoleniach (X, Baby Boomers) - po 5 proc. Przedstawiciele trzech starszych pokoleń najczęściej deklarują przejście na dokumentację elektroniczną w perspektywie dwóch-trzech lat.

Na e-dokumenty częściej decydują się mniejsze spółki. Na obieg cyfrowy dokumentów przeszło już 18 proc. badanych mikroprzedsiębiorstw. Wśród małych firm odsetek ten wynosi 9 proc., a wśród średnich - 5 proc. Autorzy opracowania zaznaczyli jednak, że w najbliższym czasie proporcje te mogą ulec zmianie. W ciągu roku "paperless" chce zostać 29 proc. średnich firm, 19 proc. małych i tylko 16 proc. mikro. Za trzy lata na taki status chce zapracować ponad połowa średnich, 44 proc. małych i 31 proc. najmniejszych przedsiębiorstw.

Reklama

Badanie ilościowe „Pod lupą” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL SA z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. W sumie od 25 marca do 14 kwietnia 2021 r. metodą telefonicznych ankiet (CATI) zrealizowano 500 wywiadów. Raport uzupełniają wyniki badań jakościowych - 21 wywiadów pogłębionych z liderami opinii oraz analiza desk research.

Raport "Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą" jest 11. opracowaniem z cyklu "Pod lupą" wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy SA w ramach autorskiego projektu "Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm". Obecna edycja badania koncentrowała się na takich zagadnieniach, jak rola cyfryzacji i nowych technologii w rozwoju biznesu, podejście MŚP do zarządzania i inwestowania oraz oczekiwaniach MŚP wobec leasingu – dziś i w perspektywie pięciu lat.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 r. EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.