"Liczba rejestracji przedsiębiorstw w I kwartale 2023 roku wyniosła 96 274 wobec 92 882 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale 2023 roku wzrost liczby rejestracji zaobserwowano w większości sektorów: zakwaterowaniu i gastronomi (o 10,4 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 9,3 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,9 proc.), budownictwie (o 2,1 proc.), informacji i komunikacji (o 1,8 proc.), przemyśle (o 1,5 proc.). Spadek nastąpił jedynie w usługach (o 2,3 proc.)".

Liczba upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2023 roku była większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

W wyróżnionych formach prawnych największy wzrost rejestracji nastąpił w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw (o 25,4 proc.), a największy spadek (ponad 20-krotny) w spółkach komandytowo akcyjnych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,1 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 14,5 proc. (w I kwartale 2022 roku udziały te wynosiły odpowiednio 80,4 proc. i 16,6 proc.).

Reklama

"Liczba upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2023 roku wyniosła 122 i była o 38,6 proc. większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost liczby upadłości odnotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (27 wobec 11), usługach (25 wobec 13), przemyśle (26 wobec 16), zakwaterowaniu i gastronomii (9 wobec 5) oraz pozostałych sekcjach (6 wobec 3). Spadek liczby upadłości nastąpił w transporcie i gospodarce magazynowej (1 wobec 7), budownictwie (23 wobec 26) oraz informacji i komunikacji (5 wobec 7)" - czytamy dalej.

Ze względu na wyróżnioną formę prawną większą liczbę upadłości zanotowano we wszystkich formach prawnych, m.in. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosła ona 87 wobec 60 jednostek, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 15 wobec 11 jednostek. Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 71,3 proc. stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 68,2 proc. w I kwartale 2022 roku), a 12,3 proc. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec udziału 12,5 proc. w I kwartale 2022 roku).