Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2023 r.:

  kwiecień kwiecień marzec marzec  
  rdr mdm rdr mdm  
           
INFLACJA OGÓŁEM 14,7 0,7 16,1 1,1  
           
Inflacja towarów 15,1 0,5 17,1 1,2  
Inflacja usług 13,3 1,4 13,3 0,8  
           
Żywność i napoje bezalkoholowe 19,7 0,5 24 2,2  
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 12,4 1,0 12 1,8  
Odzież i obuwie 8,1 3,3 7,7 5  
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 18,2 0,2 19,6 -0,1  
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 13,4 0,8 14,4 1,4  
Zdrowie 9,5 0,6 9,5 0,8  
Transport 4,6 0,8 3,9 -0,9  
Łączność 9,4 0,1 9,4 1,7  
Rekreacja i kultura 14,9 0,8 16,4 -0,3  
Edukacja 13,8 0,2 14,1 0,5  
Restauracja i hotele 16,2 1,0 16,9 0,9  
Inne towary i usługi 13,5 1,1 13,8 1,7