Wzrost obrotów odnotowano w Gdańsku (o 40,3%), Świnoujściu (o 16,5%), Szczecinie (o 13,2%) oraz Gdyni (o 1,5%), natomiast spadek - w Policach (o 11,9%), podano.

"W strukturze obrotów ładunkowych w 2022 r. największy udział miały ładunki masowe suche - 35% (w tym węgiel i koks - 18,9%), masowe ciekłe - 32,6% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej - 26,9%) oraz ładunki w kontenerach dużych - 19,1%" - czytamy w komunikacie.

W 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost obrotów ładunków masowych suchych (o 46,2%, w tym ponad 2,5-krotny wzrost obrotów węgla i koksu), masowych ciekłych (o 29,9%) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 17,2%), spadek natomiast - ładunków tocznych (o 3,1%) i kontenerów dużych (o 1,6%), podano również.

W 2022 r. ładunki przewożone statkami w relacji z portami Europy stanowiły 60,5% międzynarodowych obrotów ładunkowych polskich portów, Afryki - 14,5%, Azji - 10,2%, Ameryki Północnej - 6,7%, Ameryki Środkowej i Południowej - 5,2% oraz Australii i Oceanii - 2,5%.

Reklama

Obrót ładunkami tranzytowymi w 2022 r. wyniósł 16,2 mln ton i zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 12,9%. Najwięcej ładunków tranzytowych przeładowano w porcie Gdańsk (79,3%), następnie w portach: Szczecin (8,7%), Gdynia (6,2%), Świnoujście (5,8%).

"W 2022 r. głównymi krajami w tranzycie morsko-lądowym i lądowo-morskim dla polskich portów były Niemcy (61,6%), Słowacja (16,2%), Czechy (8,7%) i Ukraina (7,4%)" - czytamy dalej.

W 2022 r. w portach morskich podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło 2 008 tys. pasażerów, tj. o 13,3% mniej niż w 2021 r. W ruchu krajowym przewieziono 193 tys. osób (o 65% mniej), a w ruchu międzynarodowym - 1 815 tys. osób (o 2,9% więcej), podał GUS.

Jak podał Urząd, w 2022 r. do polskich portów morskich zawinęło o 2,4% więcej statków niż przed rokiem.

W ub.r. morską flotą transportową polscy przewoźnicy przetransportowali o 12% mniej ładunków niż w 2021 r.

"Na koniec 2022 r. morska flota transportowa obejmowała 88 statków (tak samo jak rok wcześniej) będących własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów. Łączna nośność (DWT) statków morskiej floty wyniosła 2 728 tys. ton, natomiast pojemność brutto (GT) - 1 960,1 tys. (wobec odpowiednio 2 593,7 tys. ton i 1 876 tys. w 2021 r.)" - podał GUS.