Wśród wykonawców zaproszonych do złożenia oferty znaleźli się: Gdynia Terminal Holding SAS (grupa CMA CGM) oraz Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS; Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited; International Container Terminal Services Inc.; Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Jak podali przedstawiciele EY, projekt PPP "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia" wszedł w kolejną fazę: 4 lipca uczestnicy dialogu otrzymali oficjalnie zaproszenie do złożenia oferty. "To największy projekt w historii polskiego rynku PPP, z szacowaną wartością nakładów inwestycyjnych przekraczającą 5,5 miliarda złotych" - dodano.

Zaproszone firmy mają czas do 4 października na złożenie ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) na zaprojektowanie, budowę oraz na eksploatację nowego terminala kontenerowego.

EY, wraz z kancelarią DZP oraz Databout (w ramach konsorcjum) doradza przy przedsięwzięciu na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Reklama

Lider zespołu Transport i Infrastruktura EY w Polsce Maciej Ziomek cytowany w komunikacie wyraził nadzieję, że doradztwo w tym przedsięwzięciu, które jest innowacyjne na rodzimym rynku, przetrze szlak do kolejnych tego typu inwestycji w Polsce, realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. "Wierzymy, że ekspertyza EY, poszerzona o doświadczenia z realizacji analogicznych projektów w innych krajach, pomogą zrealizować ten projekt w optymalnej formule i harmonogramie" - wskazał.

Projekt "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia" obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy PPP części lądowej Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. W ramach prac Partner Prywatny wykona także prace czerpalne i refulacyjne, niezbędne do budowy pirsu, torów podejściowych i obrotnicy. Zakres projektu obejmuje również drogową i kolejową infrastrukturę dostępową, zapewniającą komunikację z obszarem terminalu. Podmiot Publiczny partycypuje w inwestycji, budując falochrony wraz z niezbędną infrastrukturą nawigacyjną.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Umowa PPP zostanie zawarta na ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat projektowania i budowy oraz ok. 31 lat na utrzymanie i operowanie terminalem kontenerowym (eksploatację infrastruktury). Pierwsze statki powinny móc wpłynąć do Portu Zewnętrznego w Gdyni na przełomie 2028 i 2029 roku.

W komunikacie wskazano, że to obecnie największe postępowanie PPP prowadzone w Polsce (pod względem szacowanej całkowitej wartości projektu).

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych oraz zwiększy konkurencyjność portu w Gdyni w basenie Morza Bałtyckiego.

EY jest międzynarodowym koncernem świadczącym usługi doradcze i audytorskie.