"Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz spółka ma otwartą drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę" - poinformował w poniedziałek Centralny Port Komunikacyjny.

Wyjaśniono, że decyzja środowiskowa obejmuje m.in. terminal pasażerski, budynki i obiekty wspierające funkcjonowanie lotniska, wieżę kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe i kołowania, płyty postojowe, węzeł kolejowy i drogowy, a także infrastrukturę towarzyszącą, np. hotele, budynki komercyjne oraz parkingi. Jej otrzymanie umożliwia inwestorowi dodatkowo m.in. usuwanie drzew i krzewów, prowadzenie prac geologicznych oraz wymaganych badań archeologicznych i konserwatorskich.

"Decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ w Warszawie oznacza zielone światło dla budowy CPK w poszanowaniu dla ludzi i środowiska naturalnego. Naszym celem jest prowadzenie projektu w sposób optymalny dla regionu – zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. "Jeszcze w lipcu możliwe jest uzyskanie promesy zezwolenia na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To otworzy drzwi do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Kolejnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na budowę" – zapowiedział.

Reklama

"Otrzymanie decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie w połowie 2023 r. umożliwia spółce utrzymanie ambitnego harmonogramu" - powiedział cytowany w komunikacie prezes CPK Mikołaj Wild.

Plan Generalny dla CPK

W czerwcu Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla CPK, a spółka przyjęła projekt koncepcyjny lotniska i dworca kolejowego.

Dodano, że raport środowiskowy dla CPK, przekazany do RDOŚ w październiku 2022 r., był podstawą wniosku o decyzję i liczył ok. 20 tys. stron wraz z załącznikami. Zaznaczono, że opracowanie to efekt kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych zespołu m.in.: botaników, ichtiologów, ornitologów, herpetologów, chiropterologów, akustyków, geodetów i geologów. Decyzja środowiskowa ma ponad 350 stron.

"Swoje uwagi do raportu w ramach udziału społeczeństwa mogli zgłaszać obywatele. W efekcie do RDOŚ w Warszawie wpłynęło kilkaset zgłoszeń – łącznie ponad tysiąc pytań i wniosków, do których Regionalny Dyrektor odniósł się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poinformował CPK w komunikacie.

Wskazano, że projekt CPK przeszedł z fazy planowania do projektowania i budowy. Zaawansowane prace projektowe dla terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego prowadzi dla CPK, jako master architekt brytyjskie konsorcjum Foster+Partners - "gotowy jest projekt koncepcyjny, a trwają prace nad budowlanym" - dodano.

"Obecnie na krótkiej liście inwestorów są już tylko trzy zagraniczne podmioty…"

CPK poinformował także, że jednocześnie prowadzony jest proces wyboru partnera strategicznego projektowanego lotniska CPK, czyli mniejszościowego udziałowca spółki lotniskowej, która będzie odpowiadać za budowę i zarządzanie lotniskiem. Skarb Państwa zachowa w niej, co najmniej 51 proc. udziałów. "Obecnie na krótkiej liście inwestorów są już tylko trzy zagraniczne podmioty – każdy z ogromnym doświadczeniem i uznaną światową reputacją" - podała spółka.

Zwrócono uwagę, że od początku roku "na dużą skalę" trwają już pierwsze budowlane prace przygotowawcze: rozbiórki, przeprowadzki i odwierty geologiczne. "Jak wynika z harmonogramu, pierwszy etap lotniska CPK, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów rocznie, ma zostać uruchomiony w 2028 r." - poinformowano w komunikacie.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.(PAP)

Autorka: Anna Bytniewska