W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 0,9 proc..

W całej Unii Europejskiej (EU27) sprzedaż detaliczna spadła o 1,7 proc. w ujęciu miesięcznym, w ujęciu rocznym wzrosła o 2,1 proc. r/r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 2,5 proc. r/r we wrześniu 2020 r., zaś w cenach bieżących w sierpniu była wyższa niż przed rokiem o 2,7 proc. i spadła o 1,8 m/m.

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro spadła o 2 proc. w ujęciu miesięcznym we wrześniu 2020 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1 proc. spadku w ujęciu miesięcznym.

W całej Unii Europejskiej (EU27) sprzedaż detaliczna spadła o 1,7 proc. w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 2,2 proc. w strefie euro oraz o 2,1 proc. w całej UE.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,8 proc. wzrostu w ujęciu rocznym.