"Zarząd Eurocash S.A. […] postanowił przedstawić zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki zwołanemu na dzień 27 kwietnia 2021 roku (ZWZ) propozycję, aby zysk netto za rok 2020 w kwocie 128 935 033 zł podzielić w ten sposób, że:

(1) osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,48 zł na jedną akcję spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 7 lipca 2021 roku; oraz

(2) pozostała część zysku za rok 2020 przelana zostanie na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Eurocash odnotował 61,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 69,86 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 128,94 mln zł wobec 174,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)