"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Oponeo.pl S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25 361 276,29 zł przeznacza się w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 13 936 000 zł przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy spółki dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję,

Reklama

2. pozostałą kwotę w wysokości 11 425 276,29 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000 akcji Oponeo.pl.

Dzień dywidendy ustalono na 14 lipca 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy - na 20 lipca 2021 roku, podano również.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)