Reklama

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 45 mln zł w I kw. r.obr. wobec 101 mln zł straty rok wcześniej.

"Grupa CCC w pierwszym kwartale 2022 r. (luty-kwiecień) wygenerowała 1,9 mld zł przychodów, co oznacza blisko 32% wzrostu rdr. Ponad połowę tej kwoty (55%) stanowił e-commerce. Marża brutto grupy wzrosła w pierwszym kwartale o ok. 6 pkt proc. r/r, osiągając poziom blisko 50%. Jest to efekt konsekwentnej realizacji strategii biznesowej GO.25, zakładającej rozwój modelu omnichannel, oferty produktowej, logistyki oraz mocną i bliską relację z klientem" - czytamy w komunikacie.

Prezes CCC Marcin Czyczerski zwraca uwagę, że miniony kwartał to "kumulacja wyzwań" w zakresie siły zakupowej konsumentów: echa kolejnej fali pandemii, wojna w Ukrainie, niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne - a w szczególności mająca wpływ na portfele klientów wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe.

"Jako Grupa CCC pozostajemy pod ich nieuniknionym wpływem, ale dzięki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom, jesteśmy na nie dzisiaj dużo bardziej odporni. Ostatni kwartał pokazał, że nawet w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym potrafimy wypracowywać wzrosty i szybko reagować na zmieniające się otoczenie zewnętrzne. […] Oczywiście, liczymy na uspokojenie sytuacji na rynku i większą stymulację popytu. Kwiecień był dużo mocniejszym pod tym względem miesiącem niż pierwsza połowa kwartału i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma" - powiedział Czyczerski, cytowany w komunikacie.

Udział ze sprzedaży online stanowił 55%, osiągając tym samym poziom 1 mld zł (+16% r/r).

Segment CCC wygenerował w ubiegłym kwartale przychody w wysokości 790 mln zł, co stanowi wzrost o przeszło 40% r/r. Sprzedaż w bieżącym roku jest o 3% wyższa w porównaniu z przychodami wypracowanymi przez ten szyld w analogicznym kwartale 2019 roku (tj. nieobarczonym pandemią), pomimo mniejszej o ponad 3% powierzchni handlowej, podkreślono w materiale.

"Od ponad dwóch lat sukcesywnie zmieniamy sklepy CCC - dopasowując ich powierzchnię i czyniąc je coraz bardziej cyfrowymi. Jest to nasza odpowiedź na zmieniające się oczekiwania Klientów. Widzimy, że ten model się sprawdza. Dziś sprzedaż z m2, w porównaniu z 2019 rokiem, jest wyższa już o ok. 30 zł, tj. o 6%" - wskazał prezes.

Najmłodszy koncept grupy, HalfPrice, w I kwartale r.obr. wypracował przychody w wysokości 118 mln zł. Obroty DeeZee w okresie omawianego kwartału kształtowały się na podobnym do zeszłorocznego poziomie i wyniosły 26 mln zł.

"Marża brutto grupy wzrosła w ubiegłym kwartale o 5,9 pkt proc. r/r oraz 2,4 pkt proc. kw/kw, osiągając poziom 49,2%. Na wzrost marży grupy w największym stopniu wpłynęła jej poprawa r/r o blisko o 10 pkt proc. w segmencie CCC. Zysk brutto na sprzedaży grupy wyniósł blisko 928 mln zł (+50% r/r). Dynamika kosztów w minionym okresie była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Należy przy tym zaznaczyć, że w ujęciu kw/kw odnotowano zmniejszenie poziomu kosztów SG&A o ok. 32 mln zł, co przekłada się na spadek o ok. 3%" - czytamy dalej.

"Równolegle do inwestycji w strategiczny rozwój, sukcesywnie odbudowujemy rentowność operacyjną po pandemii. Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, poprawiliśmy wynik operacyjny o 56 mln zł r/r. W kolejnych kwartałach, będziemy dalej, konsekwentnie wypracowywać wzrosty" - zapowiedział wiceprezes ds. finansowo-księgowych w Grupie CCC Kryspin Derejczyk.

Pierwszy kwartał r.obr. Grupa CCC zakończyła marżą EBITDA na poziomie 5,8%, co stanowi wzrost o 3,4 pkt proc. r/r.

W ubiegłym kwartale Grupa Modivo osiągnęła przychody na poziomie 916 mln zł, a jej sprzedaż wzrosła o 19% r/r. W ostatnim kwartale szyld MODIVO wygenerował obrót na poziomie 162 mln zł (+69% r/r). W tym samym czasie eobuwie.pl zwiększyło sprzedaż o ok. 12% r/r, osiągając przychody w wysokości 753 mln zł.

"Grupa wypracowała marżę brutto na poziomie 43,5%, co stanowi wzrost o 0,4 pkt proc. r/r. Koszty SG&A rosły w tempie 35% r/r, a ich dynamika wynikała także z realizacji projektów rozwojowych - rozbudowy logistyki, systemów wspierających sprzedaż, a także działań związanych z wdrożeniem marketplace. W ujęciu kw/kw poziom kosztów spadł o ok. 9%" - napisano w komunikacie.

"W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Modivo S.A. osiągnęła dwucyfrowy wzrost przychodów mimo niekorzystnego wpływu sytuacji geopolitycznej oraz wysokiej bazy związanej z lockdownami z roku 2021. Szyld MODIVO był najszybciej rosnącym w całej Grupie CCC. Jednocześnie konsekwentnie realizujemy nasz program rozwoju oferty i technologii. Między innymi wkrótce uruchomimy marketplace oraz nową platformę reklamową dla naszych partnerów, co pozwoli na uzyskanie nowych, wysokomarżowych przychodów" - powiedział prezes Grupy Modivo Damian Zaplata.

Grupa Modivo wypracowała zysk EBITDA w wysokości 59 mln zł, przy marży na poziomie 6,4%, co jest zgodne z założeniami strategii GO.25, podkreślono też w informacji.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)