"Rada dyrektorów Allegro.eu informuje o podjętych w dniu 14 grudnia 2022 r. uchwałach, w których postanowiła upoważnić Darrena Hustona, Roya Perticucci, Carlę Smits-Nusteling i Jonathana Easticka - każdą z ww. osób działającą wspólnie z drugą osobą, z pełnym prawem substytucji, do (i) przyjęcia programu skupu akcji w celu wywiązania się z zobowiązań Allegro.eu wynikających w ramach pracowniczego programu motywacyjnego, który został zatwierdzony przez akcjonariuszy Allegro.eu w dniu 20 września 2020 r. i uchwalony przez radę w dniu 7 października 2020 r. oraz w celu ułatwienia przydziału akcji pracownikom Allegro.eu oraz pracownikom jej spółek zależnych zgodnie ze swoim pracowniczym planem motywacyjnym i/lub (ii) przeprowadzenia emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego Allegro.eu, w celu zrealizowania nagród. Maksymalna liczba akcji, które mają zostać nabyte lub wyemitowane, wynosi 1 500 000" - czytamy w komunikacie.

Rada postanowiła o przyjęciu programu skupu akcji i/lub podwyższeniu kapitału zakładowego, w zależności od tego, które rozwiązanie będzie uzasadnione na podstawie wspólnej opinii którychkolwiek dwóch osób spośród: Darrena Hustona, Roya Perticucci, Carli Smits-Nusteling i Jonathana Easticka, jako niezbędne lub wskazane w związku z realizacją nagród, po uwzględnieniu parametrów ekonomicznych, prawnych i finansowych w najlepszym interesie spółki, podano także.

Reklama

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)