"Strony zgodnie uznały, że podstawą rozliczeń stron jest zawarta przez nie w październiku 2016 roku umowa. Strony nie ujawniają szczegółowych warunków ugody" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie doszło do skutku po przejęciu kontroli nad TV Spektrum przez Telewizję Polsat.

"Zarządy Emitel i TV Spektrum są zadowolone z porozumienia, które kończy kilkuletni spór i sprzyja dalszej zgodnej realizacji łączącej je umowy" - czytamy dalej.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.