Zysk operacyjny wyniósł 17,89 mln zł wobec 16,95 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 22,6 mln zł wobec 21,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,14 mln zł w 2020 r. wobec 107,94 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Gremi Media trzeci rok z rzędu poprawiła wyniki finansowe. Zyski wzrosły na wszystkich poziomach, a rentowność osiągnęła nienotowany wcześniej pułap, pomimo zmniejszenia przychodów w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. W ciągu ostatnich trzech lat EBITDA wzrosła pięciokrotnie, a zysk netto został poprawiony aż 24-krotnie" - czytamy w komunikacie.

W odpowiedzi na uwarunkowania rynkowe grupa obniżała koszty co pozwoliło zachować, a nawet poprawić w widoczny sposób rentowność prowadzonych operacji w 2020 roku. Redukcje nie dotyczyły jednak wynagrodzeń, zaznaczono.

EBITDA (skorygowana) wyniosła w 2020 roku 22,6 mln zł po wzroście o 3,6%, zysk operacyjny zwiększył się o 5,6 % do poziomu 17,9 mln zł. Zwyżkę o 13,6% do 16,3 mln zł zanotował z kolei zysk netto. Rentowność netto grupy wzrosła dzięki temu do 17%, a rentowność EBITDA osiągnęła rekordowy poziom 22,5%, wskazała spółka.

"Wyniki finansowe minionego roku uważamy za bardzo dobre. Utrata części przychodów była nieunikniona, ale szybka reakcja i przeniesienie działalności związanej z wydarzeniami biznesowymi do sfery cyfrowej pozwoliła nam obronić, a nawet poprawić zyskowność prowadzonych operacji. Szczególną satysfakcję czerpiemy z tego, że te rekordowe zyski udało nam się osiągnąć bez redukcji w sferze wynagrodzeń. Zgodnie z planem przebiega również ambitny plan inwestycyjny w zakresie infrastruktury IT prowadzony przez spółki grupy" - powiedział prezes Tomasz Jażdżyński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 12,93 mln zł wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Gremi Media wydaje "Rzeczpospolitą", "Parkiet" i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP oraz 47% w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)