Zysk operacyjny wyniósł 0,13 mln zł wobec 1,05 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,96 mln zł wobec 31 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 5,63 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 5,54 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kw. 2021 r. grupa kapitałowa 4fun Media osiągnęła przychody na poziomie 5 632 tys. zł, co porównując z wynikami działalności kontynuowanej w analogicznym okresie 2020 r., oznacza nieznaczny wzrost sprzedaży (o 3%). Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom przychodów emitenta w raportowanym okresie była utrzymująca się niepewność otoczenia ekonomicznego. Wynikała ona z zagrożenia epidemicznego oraz związanych z tym obostrzeń administracyjnych, które zwłaszcza w styczniu 2021 roku miały bardzo restrykcyjny charakter" - czytamy w raporcie.

Zdaniem spółki po czasowym złagodzeniu ograniczeń, na początku marca nastąpił wyraźny powrót do lockdownu, który przybrał charakter bardziej zróżnicowany i regionalny, obejmując swoim zasięgiem część województw.

"Restrykcje administracyjne miały oczywisty wpływ na mobilność konsumentów, co spowodowało zarówno mniejszą intensywność w korzystaniu ze środków transportu publicznego (o 30%) jak i spadek odwiedzin punktów handlu stacjonarnego, zwłaszcza galerii handlowych (o 40%). Restrykcje w bezpośredni sposób ograniczyły wydatki konsumenckie, dlatego większość reklamodawców wstrzymywała kampanie promocyjne towarów i usług, oczekując na odmrożenie gospodarki. Na wyniki sprzedaży w tym okresie miała też wpływ słabsza niż zazwyczaj kondycja rynku reklamowego w końcówce 2020 roku, związana z niższymi wydatkami świątecznymi i widocznym spadkiem konsumpcji. To przełożyło się na mniejszą sprzedaż w okresie sprawozdawczym, która była porównywana do okresu sprzed pandemii. W efekcie, wartość całego rynku reklamy zewnętrznej w pierwszym kwartale zanotowała spadek o ponad 35%" - czytamy dalej.

Głównym źródłem przychodów spółki w I kw. była sprzedaż realizowana w obszarze Digital Out of Home (DOOH), prowadzona przez spółkę zależną Screen Network.

"Jej udział w łącznych przychodach spółki wyniósł 84%. Screen Network zarządza największą w Polsce siecią wielkoformatowych ekranów LED oraz jedynymi na polskim rynku nośnikami klasy Super Screen oraz posiada największą sieć cyfrowych nośników reklamowych (łącznie 20 458 ekranów umiejscowionych w 384 lokalizacjach). Jej mocną pozycję rynkową stabilizuje dodatkowo umowa z Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o. o. S.K., na podstawie której domy mediowe korzystają z oferty reklamowej pod nazwą Polsat Media AdScreen. Warto dodać, że przychody pochodzące z tego segmentu działalności emitenta były o 14% wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 roku, co wobec znaczącego spadku całego rynku reklamy zewnętrznej, uznać należy za wynik satysfakcjonujący i dający nadzieję na wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach" - podano także.

9% przychodów spółki pochodziło w I kw. 2021 r. z działalności portalu internetowego naEkranie.pl, będącego serwisem popkulturowo-technologicznym, zajmującego się tematyką szeroko pojętej kultury popularnej: nowościami filmowymi, grami wideo, książkami itp.

"Z pozostałych 7% sprzedaży emitenta najistotniejszą pozycję stanowiły przychody pochodzące z dystrybucji telewizyjnej kanałów zagranicznych, prowadzonej od kilkunastu lat przez spółkę zależną Program Sp. z o. o. Działalność kontynuowana pozwoliła wypracować w raportowanym okresie zysk operacyjny w wysokości 128 tys. zł, osiągnięty przez emitenta głównie dzięki zyskowi operacyjnemu wypracowanemu z reklamy zewnętrznej. Emitent wypracował w raportowanym okresie EBITDA w wysokości 1 964 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 598 tys. zł" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wyniosła 0,48 mln zł wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network.

(ISBnews)