Strata operacyjna wyniosła 7,43 mln zł wobec 7,37 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 43,72 mln zł rok wcześniej.

"Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności: 1) aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych, ii) sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy, iii) utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wyniosła 2,51 mln zł wobec 3,2 mln zł straty rok wcześniej.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)