Zysk operacyjny wyniósł 59,13 mln zł wobec 50,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 702,84 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 794,36 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2020 r. Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody w wysokości 702,8 mln zł (w porównaniu do 794,4 mln w III kw. 2019 r.), a zysk EBITDA wyniósł 86,4 mln zł (71,5 mln w roku ubiegłym). Na poziomie skonsolidowanym połączenie segmentu papieru i celulozy stabilizowało przychody grupy dzięki wzajemnemu równoważeniu się wahań w obu segmentach" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Segment papieru odnotował przychody w wysokości 491,9 mln zł (563,8 mln w roku ubiegłym), a wynik EBITDA wyniósł 69,7 mln zł wobec 43,2 mln w analogicznym okresie 2019 r.

"Nasze papiernie działają już przy pełnym, nominalnym czasie pracy i nie korzystamy już z rządowych programów wsparcia. W czasie III kw. wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 83% (96% w III kw. 2019 r.), a wolumen sprzedaży papieru 143 000 ton (156 000). Sukcesem okazała się inwestycja w papiernię PM1 w Kostrzynie umożliwiająca zwiększenie produkcji - wolumen papieru Amber jest wyższy niż w III kw. 2019 r. Papiernia w Grycksbo po restrukturyzacji również jest rentowna i odnotowuje postępy sprzedaży marki papieru G" - wskazał prezes.

Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51% udziałów, odnotował spadek przychodów do 508 mln SEK (z 617 mln SEK w roku ubiegłym), oraz zysk EBIT wynoszący 4 mln SEK (54 mln SEK). Przyczyną spadku wyników były niższe ceny sprzedaży związane ze słabszym rynkiem celulozy. Rottneros kontynuował sprzedaż większych partii towaru niż zwykle w ramach kontraktów krótkoterminowych, co negatywnie wpłynęło na marże. Produkcja osiągnęła rekordową wielkość 110 200 ton (100 300 w roku ubiegłym). Choć rynek celulozy nadal charakteryzuje się niepewnością i zmniejszonym popytem, to cena surowca od ponad roku jest stosunkowo stabilna.

"Skutecznie udaje nam się chronić naszą działalność oraz pracowników przed COVID-19. Nasza grupa jest dobrze przygotowana, aby zmierzyć się ze skutkami drugiej fali pandemii, która już uderzyła w wiele europejskich krajów. Jestem pewien, że przetrwamy ten kryzys i wyjdziemy z niego silniejsi" - podsumował Jarczyński.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 109,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 132,78 mln zł w porównaniu z 2 377,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 4,4 mln zł wobec 19,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)