"Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o rozwój sytuacji w nawozach i wyniki tego segmentu w kolejnych miesiącach" - powiedział Cwynar podczas wideokonferencji.

Przyznał, że znacznie trudniejsza jest sytuacja w segmencie tworzyw, który jest najbardziej podatny na sytuację pandemiczną, jako że jest bezpośrednio skorelowany z sytuacją makroekonomiczną.

"Nie ma wątpliwości, że w tym obszarze rynek wróci do równowagi dopiero, gdy kluczowe gospodarki wrócą do stanu sprzed pandemii koronawirusa" - dodał.

W jego ocenie, segment chemia wykazuje z kolei różną odporność na sytuację pandemiczną w poszczególnych grupach produktowych, najgorzej wygląda sytuacja w przypadku melaminy i siarki.

"Na rynku panuje duża niepewność i słaby popyt, który będzie determinował wyniki w kolejnych miesiącach" - podsumował.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)