Jak podano, skonsolidowana EBITDA Bogdanki wyniosła 462 mln zł, a EBIT 91 mln zł. Dla porównania, w 2019 roku EBITDA grupy wyniosła 767,6 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 375,2 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w 2020 roku wyniosła 7,61 mln ton, a sprzedaż 7,67 mln ton. Rok wcześniej było to odpowiednio: ok. 9,45 mln ton i 9,36 mln ton.

Według wyliczeń PAP Biznes, zysk netto w samym czwartym kwartale 2020 roku wyniósł ok. 31,7 mln zł, a przychody wyniosły ok. 470 mln zł. W analogicznym okresie roku 2019 zysk netto Bogdanki wyniósł ok. 45 mln zł, a przychody ok. 532 mln zł.

Bogdanka podała, że na wyniki czwartego kwartału wpływ miało m.in. rozliczenie dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (ok. 34 mln zł), o przyznaniu którego spółka informowała w październiku.